×
 

Subsidie

Kom met je ideeën naar stichting B&W Generalenbuurt en wie weet kan deze stichting jouw idee financieel ondersteunen.
Subsidie

De stichting Beter leven en Wonen in de Generalenbuurt is in 2013 opgericht. Het is een buurtstichting ten behoeve van het behoud dan wel een verbetering van de leefbaarheid, waaronder veiligheid en het verstevigen van het sociale buurtgevoel (betere onderlinge contacten). De stichting beheert subsidiebijdragen die de gemeente Eindhoven ter beschikking stelt en heeft tot zorg om subsidiebedragen toe te wijzen aan activiteiten die bij de stichting worden voorgesteld / ingediend.

Deze stichting is er voor buurtbewoners van De Generalenbuurt in Eindhoven.

Voorbeelden van activiteiten die je kunt doen, maar leg vooral je spontane idee schriftelijk per mail aan ons voor:

 • Straatveegactie / jaarlijkse schoonmaakdag
 • Landelijke burendag
 • Oranjefeest Kinderdisco
 • Vlaggetjes versieractie bij EK/WK etc…
 • Kindermiddagen
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Zwerfafval actie
 • Wijkvolleybaltoernooi
 • Buurtblad MOON
 • Buurtwebsite
 • Avondvierdaagse
 • Survival
 • Spellen (klimmen, karten, jeugdvissen, speurtocht, jeugddisco)
 • Buurt / Straat BBQ (altijd deel eigen kosten per persoon volwassenen en kinderen), gekoppeld aan een bijzonder item binnen de doelstelling van de buurtstichting
 • Halloweenviering
 • Sinterklaasviering
 • Paasactiviteit Koningsdagfestijn
 • Lichtjesroute-tocht
 • Film, ruilbeurs, bingo, etc...

Waaraan moet jouw activiteit voldoen om voor subsidiëring in aanmerking te komen?

 1. Jouw activiteit moet de leefbaarheid vergroten;
 2. dan wel de veiligheid stimuleren
 3. of de sociale cohesie in de buurt verbeteren (saamhorigheid)
 4. moet openbaar zijn en voor iedereen toegankelijk
 5. van het evenement worden foto's / video's gemaakt voor plaatsing op de buurtwebsite en de FB groep

Wat moet je doen voordat je met je idee naar de stichting komt:

 1. zorg dat er voldoende draagvlak is onder de buurtbewoners in je buurt voor jouw idee
 2. Beschrijf jouw idee / activiteit en dien dat per mail in bij deze stichting: stichting@generalenbuurt.info voorzien van je naam, adres, telefoonnummer
 3. Neem een gefundeerde kostenbegroting erin op en beschrijf welke andere financiële middelen er zijn dan wel worden geworven. Dan wel wat de bijdragen zijn van mensen die participeren
 4. Beschrijf ook op welke wijze je de PR / publiciteit inricht om buurtbewoners te werven om mee te doen

Daarna neemt het bestuur contact met je op. Het kan zijn dat aanvullende vragen worden gesteld dan wel dat het bestuur en om nadere toelichting vraagt.

Het bestuur van de Stichting B&W Generalenbuurt

 • Ad Smets, voorzitter
 • Sjaak Verweij, penningmeester
 • Els Zuidema, bestuurslid
 • Gerard Zuidema, bestuurslid
 • Gerard van Kasteren, bestuurslid

Images

8 Email

Related