×
 

Contact

Contact

De Redactie van deze website nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren aan deze website. Het is mogelijk om zelf op deze website te publiceren, als je eerst een account hebt aangemaakt. Daarna kun je inloggen en dus 'vrij' schrijven.

Natuurlijk met in achtneming van normale fatsoens- en wettelijke regels en onder de voorwaarden die wij aan een bijdrage stellen!

De redactie behoudt zich het recht voor om een bijdrage aan te passen, in te korten dan wel te verwijderen van deze website. Het kan en mag nimmer de intentie zijn om via deze website een andere buurtbewoner te beledigen dan wel onnodig te kwetsen.

Wij accepteren alleen accounts met je echte naam en voornaam (en adres) zodat iedereen weet wie wat schrijft.

Informatie die aan de redactie wordt verstrekt, wordt geacht correct te zijn en vrij van rechten. De redactie mag deze informatie vrijelijk gebruiken en de verstrekker vrijwaart de redactie tegen aanspraken.

Heb je een leuk bericht of een tip voor andere buurtbewoners, dan kun je dat via deze website jouw eigen buurtbewoners dus snel en makkelijk bereiken. Op dit moment lopen de bezoekersaantallen tot over de 1500 per maand. Dat is een behoorlijk aantal voor een buurt als deze.

Je kunt ook reclame maken middels een advertentie. Door een kleine bijdrage (sponsoring) aan de buurtstichting, kunnen wij allerlei mooie dingen doen. Neem gerust contact met ons op, dan maken we een maatwerkafspraak.

Welkom en veel plezier, een goede interactie met je buurtbewoners,

Mr Ad H.L.S. Smets
Voorzitter Stichting B&W Generalenbuurt
Per mail bereikbaar

8 Email

Related